+603 – 8872 5018 / 5017 / 5023 / 6357 sekretariataipsa@mampu.gov.my

Anugerah DNA Inovasi Sektor Awam
( ADISA )

Anugerah ketiga tertinggi dalam program AIPSA;
Dikhususkan kepada projek/inisiatif inovasi bertaraf rintis, prototaip atau pembinaan kapasiti (capacity building) yang berpotensi untuk dikomersialkan (diperluaskan) serta dijangka memberi impak tinggi kepada rakyat, komuniti perniagaan dan negara;
Dibahagikan kepada empat (4) trek iaitu Sosial, Ekonomi, Infrastruktur dan Keselamatan & Pentadbiran;
Dua (2) penerima (iaitu terbaik dan kedua terbaik) dipilih bagi setiap trek; dan
Penerima kategori ADISA layak menyertai kategori AInSA pada tahun berikutnya.