+603 – 8872 5018 / 5017 / 5023 / 6357 sekretariataipsa@mampu.gov.my

Trek Projek

Setiap penyertaan adalah mengikut kategori-kategori anugerah seperti trek yang dinyatakan di bawah:

Sosial
Projek/inisiatif yang memberi keberhasilan/impak kepada keperluan sosial dalam pelbagai peringkat masyarakat.
Ekonomi
Projek/inisiatif yang memberi keberhasilan/impak kepada pembangunan ekonomi rakyat/negara.
Infrastruktur
Projek/inisiatif yang memberi keberhasilan/impak kepada pembangunan infrastruktur rakyat/negara.
Keselamatan & Pentadbiran

Keselamatan
Projek/inisiatif yang memberi keberhasilan/impak kepada pengurusan keselamatan masyarakat/organisasi/negara; dan

Pentadbiran
Projek/inisiatif yang memberi keberhasilan/impak kepada pemodenan sistem pentadbiran dan pengurusan organisasi.