+603 – 8872 5018 / 5017 / 5023 / 6357 sekretariataipsa@mampu.gov.my

Kaedah Penyertaan

Setiap penyertaan hendaklah dihantar secara dalam talian melalui aplikasi MyAIPSA. Proses penyertaan secara manual adalah TIDAK dibenarkan.
Pemilik projek perlu merujuk kepada penyelaras projek yang dilantik oleh Kementerian/PSUK masing-masing; dan
KSU/SUK perlu menetapkan tiga (3) orang pegawai sekurang-kurangnya Gred 44 sebagai Penyelaras Projek.