+603 – 8872 5018 / 5017 / 5023 / 6357 sekretariataipsa@mampu.gov.my

Garis Masa

Garis Masa Anugerah Inovasi Perdana Sektor Awam

MAC
Pembukaan Penyertaan
MEI
Penutupan Penyertaan
JUN - SEPTEMBER
Saringan Awal
Penilaian oleh Jawatan kuasa Pencalonan dan Penilaian oleh Jawatan kuasa Pemilihan
Kelulusan oleh YAB Perdana Menteri
OKTOBER
Majlis AIPSA