+603 – 8872 5018 / 5017 / 5023 / 6357 sekretariataipsa@mampu.gov.my

Objektif

Membudayakan Inovasi dalam Sektor Awam melalui:

Mewujudkan dan menyemai DNA Inovasi dalam agensi sektor awam bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat.
Mewujudkan platform bagi menggalakkan perkongsian pengetahuan dan kolaborasi pada peringkat nasional dan global.
Mengiktiraf hasil inovasi agensi sektor awam pada peringkat nasional.