+603 – 8872 5018 / 5017 / 5023 / 6357 sekretariataipsa@mampu.gov.my

Anugerah Inovasi Sektor Awam
( AInSA )

Anugerah kedua tertinggi dalam program AIPSA;
Dikhususkan kepada projek/inisiatif inovasi yang dilaksanakan sepenuhnya dan memberi impak tinggi kepada rakyat, komuniti perniagaan dan negara;
Dibahagikan kepada empat (4) trek iaitu Sosial, Ekonomi, Infrastruktur dan Keselamatan & Pentadbiran; dan
Dua (2) penerima (iaitu terbaik dan kedua terbaik) dipilih bagi setiap trek.